...bezpieczna, nowoczesna technika

Certyfikat DIN plus , Świadectwa badań,
DIN plus Certificates, Test Certificates, EC-Type Examination Certificates

 

din plusAudyty i badania produktów
Audits with product testing

 

din plusPodwyższone standardy jakości
More stringend quality requirements

 

din gsZgodność z normami DIN EN
Compliance with DIN EN Standards
Kontrola jakości
Quality assurance
Badania kontrolne po roku i po 4 latach
Re-testing after one year and thereafter every 4 years

 

din ce

Spełnia wytyczne 89/686/EWG
Compliance with EU Directive 89/686/EWG

Jednorazowe badania próbne (dla kategorii 2)
Single type test (for category 2)

 

Dla drukudoc